Angst

Vi oplever alle at mærke angst fra tid til anden. Alle mennesker oplever til tider følelsen af ikke at kunne slå til. I terapien kan vi arbejde med, hvad der skaber angsten og undersøge hvilke redskaber du kan bruge for at nedsætte angsten og kunne holde ud at være i den. Sådan at du bliver i stand til at holde ud at mærke angsten, men alligevel fungerer i hverdagen.