CV

Erhvervserfaringer

2019 – Pædagog (Tilkalder vikar), Bøgegården.

  • Tilkalder vikar på privat socialpædagogisk opholdssted godkendt efter Servicelovens § 66 og 107.

2018 – Start af egen praksis som psykoterapeut, Klinik Better Life.
2016 – 2019 Pædagog (Tilkalder vikar), Skansebakken.

  • Tilkalder vikar på bostedet for voksne med multihandikap. Oplært i sonde og fortrolig med brug af lift.

2012 – 2016 Pædagog, Spurvetoften.

  • Pædagog på bosted for voksne med problematikker indenfor autisme spektret.

2009 – 2012 Pædagog, Center for Høretab.

  • Pædagog på elevhjem for børn med høretab samt andre specielle behov.
  • Arbejdsplanlægger for kollegaer.

2008 – 2009 Pædagog, Organisation Nordbo (Vilstrupvej).

  • Pædagogiske opgaver som hjemmevejleder på bosted for voksne mennesker med nedsat funktionsevne.

2004 – 2008 Omsorgsmedarbejder (Tilkalder vikar), Organisation Nordbo (Vilstrupvej)
2003 – 2004 Pædagogmedhjælper, Skolen ved Stadion
Uddannelse
2012 – 2018 Psykoterapeut MPF , Psykoterapeutuddannelsen.
2011 – 2011 Tegn Sprog – 17 ugers tegnsprogs uddannelse.
2004 – 2008 Pædagog studiet ved Haderslev Seminarie.

  • 6 måneders praktik periode på Grønland i Jakobshavn.