Hvad er autisme?

Mennesker som har fået en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelsen kan opleve at have problemer med:

  • Socialt samspil med andre mennesker.
  • Svært ved at forstå sproglig kommunikation
  • Svært ved abstrakt tænkning
  • Have store udfordringer med at lære nye vaner
  • Kan have koncentrations besvær
  • mm

Når jeg har haft folk i terapi, som har fået diagnosen autisme, har jeg ofte hørt denne sætning:

Mine problemer skyldes at jeg har autisme”.

Mit kort svar er “Lad os samme undersøge hvad der er autisme og hvad der ikke er

Det kan godt være at det er rigtigt at ens problem skyldes autisme, men jeg undersøger også altid om der kan være andre årsager. Nogle gange ligger der andre årsager til grund for, at klienten har problemer. Det kan blandt andet være traumer og svære opvækst betingelser i barndommen.

Derfor er det vigtigt at jeg som terapeut, er grundig med at undersøge hvad du som klienten har brug for. Ligeledes at jeg har en solid bred viden om hvad autisme er, det mener jeg er vigtigt, da ingen mennesker med autisme er ens.

Til pårørende:

Det kan ofte være frustrerende at være pårørende til et menneske, som har fået diagnosen autisme. Hvis man ligger inden for feltet autismespektrumforstyrrelsen, kan man have en helt anden måde at tænke på og opleve verden på, og har ofte brug for at ens pårørende er meget konkrete overfor en, i deres ønsker og krav.

Det er vigtigt at man som pårørende, er meget konkret i sin kommunikation.

Når du kommer i terapi hos mig, kan du blandt andet arbejde med at blive meget præcis i dine ønsker og behov. Jeg oplever at pårørende ofte har brug for, at blive bevidste om, hvad de gerne vil have, så de klart og tydeligt kan give udtryk for det overfor deres pårørende.

Over en tredjedel af børn med autisme går ikke i folkeskole

Jeg hjælper gerne med støtte til dig som er elev som går i folkeskolen med at arbejde med de ting, som er svært for dig. Jeg kan også hjælpe dig som er forældre til et barn som ikke går i skole.

https://www.autismeforening.dk/news/nyheder/over-en-tredjedel-af-boern-med-autisme-gaar-ikke-i-skole/